Poem

ਕੌੜਾ ਸੱਚ//ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਦਾਹੂਰ

January 13, 2018 10:00 PM


ਕੌੜਾ ਸੱਚ


ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਏ।
ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਬਣ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਰਾਣੀ ਖਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਏ£
ਉਹੋ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਖ਼ਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦੇਵੇ ਨਿਵਾਲਾ ਏ।
ਟੂਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਰੱਖਦੇ ਧਾਗਾ ਕਾਲਾ ਏ£
ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਏ।
ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਮਤਵਾਲਾ ਏ£
ਸਿਆਣੀ ਜੇਕਰ ਮੱਤ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਓਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਏ।
ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਹਰਇਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚਾਲਾ ਏ£
ਸੱਚ ਪੁੱਛੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਆਲਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਏ।
ਦੱਦਾਹੂਰੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਏ£

ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਦਾਹੂਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

Have something to say? Post your comment