20

October 2018
Poem

ਨਵੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ , .ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ

February 10, 2018 11:28 PM

ਹੁੰਦੀ  ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੱਤ ਨਵੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ।
ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਯੁੱਗਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ।


ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਘੁੱਟਿਅੈ
ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੳੂਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਮਰਜਾਣੀ।


ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾ ੳੁੱਡੀ ੲੇਥੇ ਤੂ ਸੱਜਣਾਂ
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾ ਜਾਣੀ।


ਅਾਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਅਾਪ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ
ਵੱਖੀ'ਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਠੋਕਤੀ ਪਰਾਣੀ।


ਹੈ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵੇਖ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ
ਅਾਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਸਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਣੀ।


ਲੁੱਕਦੇ-ਛੁੱਪਦੇ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰਦਾ
ਅਾਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਜ਼ ਕੇ ਮੌਜ਼ ਨੲੀਂ ਮਾਣੀ।


ਲ਼ਾਟ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੇ ਮੱਧਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਵੇਖੀਂ ੲੇਹ ਭਾਂਬੜ ਕਦੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ।


...ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ
ਫੋਨ.9872455994

Have something to say? Post your comment
Punjabi in Holland
Email : hssandhu8@gmail.com

Total Visits
php and html code counter
Copyright © 2016 Punjabi in Holland. All rights reserved.
Website Designed by Mozart Infotech