18

August 2018
Poem

ਗ਼ਜ਼ਲ..............ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਅਵਾਂਖੀਆ,

June 07, 2018 04:00 PM

ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੈ।
ਜਮੀਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣੈ।

ਨ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੱਥਰ,
ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣੈ।

ਨ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਨ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਮਰੀ ਮੇਰੀ,
ਜਰੂਰਤ ਜੇ ਪਈ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਜਾਣੈ

ਮੇਰਾ ਹਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਏ,
ਯਕੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੈ।

ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਣੀਆਂ ਜਦ ਵੀ,
ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣੈ।

ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਅਵਾਂਖੀਆ,

Have something to say? Post your comment
Punjabi in Holland
Email : hssandhu8@gmail.com

Total Visits
php and html code counter
Copyright © 2016 Punjabi in Holland. All rights reserved.
Website Designed by Mozart Infotech