Poem

ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ //ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

August 10, 2018 09:38 PM

 ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ
ਬੰਦਿਆ,ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਦੇ
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇਰਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ
ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇਂ
ਆਪੇ ਬਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ
ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇਂ
ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏਂ
ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ
ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ
 ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ
 ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।


ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Have something to say? Post your comment