Poem

ਅੈਨਕ //ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ

October 12, 2018 08:15 PM
General

ਅੈਨਕ

ਮੈਂ ਤੇ ਅੈਨਕ
ਅੈਸੀ ਲਾੲੀ
ਸਭ ੲਿੱਕੋ ਦੇਣ ਦਿਖਾੲੀ।

ਅੈਨਕ ਲਾੲੀੲੇ
ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ
ਸਭ ਸਾਫ ਹੀ ਦੇਣ ਦਿਖਾੲੀ।

ਧੁੱਪ-ਛਾਂ ਵਾਲੇ
ਯਾਰੋ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾੲਿੳੁ
ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾੲੀ।

ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤਾਂ
ਓਹੀ ਲਾੳੁਂਦੇ ਨੇ
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਹੋਂ ਰੜ੍ਹਕ ਹੰਢਾੲੀ।

ਕੲੀ ਤਾਂ ਲਾੳੁਂਦੇ ਨੇ
ਸ਼ੌਂਕ-ਸ਼ੌਂਕ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੇਣ ਦਿਖਾੲੀ।

ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਯਾਰੋ!
ਫੇਰ ਨਹੀ ਲੱਭਦੇ
ਸੱਤ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਭਾੲੀ।

ਜਿਹੜੀ ਅੈਨਕ
'ਹੀਰਾ' ਲਾਵੇ
ੳੁਹਨੂੰ ਕੋੲੀ ਨ੍ਹੀ ਵੇਂਹਦਾ ਬਾੲੀ।

ੲਿਹ ਅੈਨਕ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਹੈ ਹਿੱਸੇ
ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਨਾ ਅਾੲੀ।

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ

Have something to say? Post your comment