Poem

ਗ਼ਜ਼ਲ //"ਜੱਸੀ"

October 12, 2018 09:26 PM
General

ਰੋਕ ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ।
ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।

ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣੀਂ ਜਾ ਤੂੰ,
ਟੋਕ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।

ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਮੈਅ ਦਾ ਸਾਗਰ ਲਗਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ,
ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।

ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਲ ਵਾਲ਼ਾ,
ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।

ਸੜ ਗਿਆ ਏਂ ਕਾਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀਂ,
ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।

ਬੋਲ ਕਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹੀਂ,
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ।

ਲਾ ਗਲ਼ੇ "ਜੱਸੀ" ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਬੋਲੀਂ,
ਇੰਝ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ

Have something to say? Post your comment